แคตตาล็อกออนไลน์

สมุดหน้าเหลืองไทยแลนด์ เยลโล่เพจเจส แหล่งรวมหมายเลขโทรศัพท์ของสินค้าและบริการกว่า 3,000 หมวดธุรกิจ ครอบคลุมกว่า 600,000 ร้านค้า มากที่สุดในประเทศไทย ง่าย และสะดวกต่อการค้นหาด้วยการแบ่งเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจนโดยจัดเรียงตามตัวอักษร (ก-ฮ) เพื่อเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจ

ฉบับกรุงเทพฯ (ภาษาไทย) แบ่งพื้นที่เป็น 4 โซน จึงสามารถเลือกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ได้ตรงตามความต้องการ

ฉบับกรุงเทพฯ (ภาษาอังกฤษ) รวมเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย

ฉบับภูมิภาค (ภาษาไทย) 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้

DVD สมุดหน้าเหลือง รวมเนื้อหาสมุดหน้าเหลืองทุกฉบับทั่วประเทศทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม