แคตตาล็อกออนไลน์

Factory Supply Guide

หนังสือแจกฟรีรายปีที่รวบรวมสินค้าและบริการทางอุตสาหกรรม เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ผลิต ผู้ให้บริการ ผู้จำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ภายในโรงงาน และนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม