แคตตาล็อกออนไลน์

[รายการนี้ ได้ถูกลบออก]

ลีนาท็อป

ขอใบเสนอราคา ขอรายละเอียด

เป็นสารกำจัดแมลงทางสาธารณสุข ชนิดใหม่ประกอบด้วยธาตุเพียง 3 ชนิดเท่านั้น

คือ คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน (CHO COMPOUND) จึงมีความปลอดภัยสูง

และไม่มีผลตกค้าง ต่อสภาพแวดล้อมในธรรมชาติเนื่องจาก จะสลายตัวเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

และน้ำเท่านั้น ซึ่งจะกำจัดแมลงที่นำโรคอย่างเฉียบพลัน โดยการสัมผัสตายและกินตาย

เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม