แคตตาล็อกออนไลน์

พระครู วิจิตร ธรรมรส รองเจ้าคณะอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว

ขอเชิญทำบุญสร้าง หอสวดมนต์ จตุรมุข ชั้นเดียว เพื่อบำเพญภาวนา สาธารณประโยค ท่านใดที่มีจิตศรัทธา

ร่วมทำบุญกุศลสร้าง หอสวดมนต์จตุรมุข โดยร่วมบริจาค ซื้อวัสดุ อุปกรณ์การก่อสร้าง

เช่น ปูน หิน ทราย ประตูไม้ หน้าต่างไม้ กระเบื้องเกล็ดปลา หรือบริจาคทุนทรัพย์

ตามกำลังศรัทธา เชิญได้ที่วัดเขาแก้ว ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ติดต่อ พระครู วิจิตร ธรรมรส รองเจ้าคณะอำเภอเมือง

เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว หมู่ที่ 15 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อตรดิตถ์หรือสอบถาม โทร 089-2723350

หรือ โทร 080-1405116 ร้อยตรีทรวง นาพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม