แคตตาล็อกออนไลน์

แบริ่งส์เม็ดกลมร่องลึกแถวเดียวเป็นเบริ่งส์ที่ธรรมดาสามัญมากที่สุด มีการนำไปใช้งานอย่างกว้างขวาง ร่องรางวิ่งของทั้งวงแหวนในและนอกมีลักษณะเป็นวงโค้ง (Circular arcs) ซึ่งรัศมีโตกว่าของเม็ดบอล นอกเหนือจากแรงในแนวรัศมีที่รับได้แล้ว ยังสามารถรับแรงในแนวแกนได้ทั้งสองทิศทางด้วยในงานที่ต้องการความเร็วสูงและสูญเสียพลังงานต่ำ แบริ่งส์ชนิดนี้จะเหมาะสมมาก เนื่องจากแรงบิดต่ำ แบริ่งส์นี้มีทั้งแบบเปิด ฝาเหล็ก ซีลยาง ซึ่งอาจติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของแบริ่ง โดยภายในบรรจุจาระบีเอาไว้ ในบางครั้งอาจมีแหวนล๊อก (Snap ring) อยู่ที่ผิวนอกวงแหวนนอก รังที่ใช้โดยมากเป็นรังเหล็ก


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม