แคตตาล็อกออนไลน์

บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพในบรรยากาศ (Ambient Air Quality)
ฝุ่น  ซัลเฟอร์ไดออกไซด์  ไนโตรเจนไดออกไซด์  คาร์บอนมอนนอกไซด์
โลหะหนักต่าง เช่น โครเมี่ยม  ไอสารเคมีที่เป็นพิษต่างๆ  ความเร็วลมและทิศทางลม
ให้บริการตรวจวิเคราะห์มลพิษของกากตะกอนและดิน บริการตรวจวิเคราะห์อาหาร
วิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหารทั่วไป วิเคราะห์โลหะที่เป็นพิษ  ตรวจวิเคราะห์น้ำบริโภค

 


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม