แคตตาล็อกออนไลน์

ไม้แกะสลักพระพุทธเจ้าทรงเทศนาปัญจวัคคีย์

หมวดหมู่สินค้า :  ฉลุและแกะสลักไม้
ตราสินค้า :  ไม้แกะสลัก นนทบุรี
ขอใบเสนอราคา

ร้านแกะสลักไม้สักทอง นนทบุรี ไม้สักทองแกะเป็นงานศิลปกรรมที่เก่าแก่ประเภทหนึ่ง ซึ่งเชื่อกันว่ามีมาตั้งแต่ สมัยโบราณ มนุษย์ รู้จักนำมาอุปกรณ์ประดิษฐ์เป็นเครื่องมือ ที่ใช้ในการแกะสลัก ตั้งแต่นั้นมา งานแกะสลักก็ได้เริ่ม ต้นและมีการพัฒนาต่อมา จนถึงปัจจุบันนี้ สำหรับการแกะสลักไม้ในประเทศไทยนั้น แต่เดิมส่วนมากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ศาสนาทั้งสิ้นได้แก่งานแกะสลักไม้ประกอบ วิหาร ศาลาวัด หอพระไตรปิฎก ตู้พระไตรปิฎก พระเจดีย์ ไม้แกะสลักพระพุทธเจ้าทรงเทศนาปัญจวัคคีย์ ซึ่งมีการสรรค์สร้างอย่างสวยงามและปราณีตบรรจง


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม