แคตตาล็อกออนไลน์

ชนิดไฟหมุน เลนส์ PC ไฟหมุนและกระพริบอย่างละ 4 ดวง ไฟส่งอด้านซ้าง 2 ดวง

หลอดที่ใช้ 23 วัตต์ ใช้ไฟ DC 12 V. และ 24 V. พร้อมกล่องเสียงและลำโพง 100 วัตต์

มีสีแดงคู่ น้ำเงินคู่  แดง/น้ำเงิน และเหลืองคู่


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม