แคตตาล็อกออนไลน์

ได้รับโล่เกียรติบัตรโรงเรียนดีเด่น 2553 หลักสูตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
- สำหรับผู้มีรายได้จำกัด สามารถเลือกเรียนตามความถนัด หรือตามความต้องการของท่านได้
- เต็มหลักสูตร เรียนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนสามารถประกอบอาชีพได้ ทางโรงเรียนมีงานรองรับให้ทำ
*** 720 ชั่วโมง
- ราคา 7,900 บาท ไม่รวมอุปกรณ์
- ราคา 17,000 บาท พร้อมอุปกรณ์


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม