แคตตาล็อกออนไลน์

โรงเรียนอนุบาลจัดงานวันไหว้ครู

ตราสินค้า :  อนุบาลเทพสนิท
คำค้นสินค้า :  โรงเรียนอนุบาล
ขอใบเสนอราคา

โรงเรียนอนุบาลจัดงานวันไหว้ครู

โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่ เทพสนิท จัดงานวันไหว้ครูประจำปี เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนได้แสดงความเคารพคุณครู ระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ผู้ให้วิชาความรู้ ปลูกฝังสร้างนิสัยความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเพื่อเติบใหญ่ ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวและในสังคมไทย จะได้เข้าใจและอยู่ร่วมกันอย่างมีวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม อนาคตจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตใจสูงส่งและมอบสิ่งดีๆ ส่งผ่านให้กับรุ่นต่อรุ่นสืบทอดต่อไป

 


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม