แคตตาล็อกออนไลน์

 RDF คือ Refuse Derived Fuel

(เชื้อเพลิงจากขยะ เช่น ประเภทพลาสติก เป็นต้น) 


  •  ได้มาจากการรวบรวมพลาสติกตามโรงงานต่าง หรือ การคัดแยกพลาสติกจากบ่อฝังกลบ ตามบ่อขยะชุมชน เป็นโครงการเพื่อพลังงานแห่งอนาคต ปัจจุบันมีหลายบริษัทยักษ์ใหญ่ ลงมือทำเรื่องพลังงานกันอย่างจริงจัง เพื่อความต้องการพลังงานทางเลือกของบริษัทตนเอง และเพื่ออนาคตพลังงานของประเทศชาติอีกด้วย

โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม