แคตตาล็อกออนไลน์

เคเบิลเทรย์ (CABLE TRAT)

เคเบิลเทรย์ แบ่งเป็น 2 ชนิดหลักๆ ได้แก่

  • เคเบิลเทรย์ แบบ Corrugate (Cable Tray) มี 2แบบ คือ เคเบิลเทรย์แบบพ่นสี(Expoxy Cable Tray) / เคเบิลแบบอาบสังกะสี(Hot Dop Galvanized Cable Tray) ลักษณะท้องรางจะเป็นลอนและมีรู
  • เคเบิลเทรย์ แบบ เพอฟอร์เรทเทรย์ (Perforate Tray) หรือเทรย์เบา ลักศณะคล้ายวายเวย์แต่มีรู ท้องเรียบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

โทร. 02-150-1988, 064-9519096


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม