แคตตาล็อกออนไลน์

รับผลิต ยาง, ผลิตภัณฑ์ยาง, ยางอุตสาหกรรม,

รับเคลือบยาง, ปะเก็นยาง, โอริงยาง, ยางรองแท่นเครื่อง, ยางโอริง

 รับเคลือบยางถังเก็บสารเคมี, เคลือบยางถังบรรจุ,เคลือบยางถังผสม,เคลือบยางถังกรองน้ำ,เคลือบยางถังบรรจุเคมี,เคลือบยางถังเคมี,เคลือบยางถังใส่น้ำ  

การใช้งาน
FRP Coating work –  
coverage :
 
 
             
  ด้วยประสบการณ์การป้องกันสารเคมีกัดกร่อนนั้นนอกจากงาน Rubber lining    สามารถขึ้นรูปถังไฟเบอร์กลาส โดยเลือกเกรดหรือวัสดุที่เหมาะกับลักษณะงานที่ใช้
   ลักษณะการใช้งานโดยส่วนใหญ่ของผลิตภัณฑ์ยางของเราได้แก่ ยางทนกรด ด่าง สารเคมี ความร้อน ทนเสียดสี  การยืดหยุ่น สามารถกระเด้งตัวสูง ทนแรงอัด ทนน้ำมัน จุดเยีอกแข็ง  ต้านทานไฟฟ้า  ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ และไม่ติดไฟ ทนไฟ  ซึ่งควรเลือกชนิดของยางให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ใช้  
   

...

ราคา : ตามตกลง

โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม