ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องจักร, เครื่องมือ และอุปกรณ์เสริม อุตสาหกรรมการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ แสตมปิ้งฟอยล์ ฟอยล์เมทัลลิค ฟอยล์มุก ฟอยล์ฮอโลแกรม ฟอยล์ป้องกันการปลอมแปลง

ชื่อสินค้า: เครื่องจักร, เครื่องมือ และอุปกรณ์เสริม

ข้อมูลที่ต้องการ
ยกเลิก