แคตตาล็อกออนไลน์

อินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

  • มีเทคโนโลยี maximum Power Point Tracking และหาความเร็วที่เหมาะสม

         ที่ปั๊มควรทำงาน โดยสัมพันธ์กับปริมาณความเข็มของแสงแดด

  • เครื่องจะทำการปั๊มน้ำโดยอัตโนมัติเมื่อความเข็มของแสงที่เหมาะสม
  • มีทั้งรุ่นที่ใช้สำหรับปั๊มน้ำ 220 V 1 เฟส, 3 เฟส
  • ใช้กับแผงโซล่าร์เซลล์โดยไม่ต้องมีแบตเตอรี่
  • ใช้กับปั๊ม ไฟบ้าน ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ปั๊มหอยโข่ง ปั๊มสูบน้ำพญานาค
  • เป็นระบบไฮบริด (HYBRID) รับไฟเข้าได้ทั้งระบบ 220 VAC 1 เฟส

          และ รับไฟตรงจากแผงโซล่าร์เซลล์

  • ใช้กับปั๊มสูบน้ำบาดาล ยี่ห้อ Schaefer ของ Franklin ได้แบบ Standard
  • มีระบบป้องกันปั๊มน้ำทำงานโดยไม่มีน้ำ

        

โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม