แคตตาล็อกออนไลน์

ผลิตสายเอ็นเทอร์นอลเคเบิ้ล ENTERNAL ยี่ห้อ เอ็นเทอร์นอลเคเบิ้ล ENTERNAL และ จำหน่ายสายไฟฟ้า ยี่ห้อ เอ็นเทอร์นอลเคเบิ้ล ENTERNAL CABLE สายไฟฟ้า เอ็นเทอร์นอลเคเบิ้ล ENTERNAL ใช้สำหรับ อาคาร สำนักงาน โรงงาน สายไฟฟ้า ใช้ภายในบ้าน ขนาดตั้งแต่ 1.0-500 ตร.มม. สายไฟฟ้ามีหลายประเภท เช่น สายไฟฟ้าตัวนำทองแดงหุ้มด้วยโพลิไวนิล คลอไรด์มีหลายชนิด อาทิ สายไฟฟ้า VAF, VAF-GRD, THW, NYY, VCT สายไฟฟ้าตัวนำอลูมิเนียม หุ้มด้วยโพลิไวนิลคลอไรด์ อาทิสายไฟฟ้า THWA, NAY สายไฟทุกประเภทผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน มอก. จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดังนั้นสายไฟฟ้า เอ็นเทอร์นอลเคเบิ้ล ENTERNAL แล้วบริษัทให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนของการผลิต เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าที่ผลิตออกสู่ท้องตลาดได้อย่างมีคุณภาพตรงตามความต้องการ


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม