แคตตาล็อกออนไลน์

Premium Online Alarm Service

บริการ Alarm Service Online ( สัญญาณกันขโมย ) หรือบริการเฝ้าระวัง เตือนภัย เหตุด่วนเหตุร้ายของซีคอม เป็นการบริการตามทฤษฎีการรักษาความปลอดภัยแบบ “Man-Machine” ซึ่งซีคอมเป็นผู้คิดค้นและริเริ่ม  คือ การนำจุดเด่นของระบบรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ มาผนวกเข้ากับความสามารถในการรักษาความปลอดภัยโดยใช้มนุษย์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเฝ้าระวัง เตือนภัย และระงับเหตุด่วนเหตุร้าย

จุดเด่นของบริการ

ระบบ Alarm ที่ซีคอมเลือกใช้ล้วนแล้วแต่มีมาตรฐานระดับโลกและมีความหลากหลายเพื่อสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานที่ของลูกค้า  ไม่ว่าจะเป็น บ้าน อาคาร ร้านค้า โรงงาน สำนักงาน ทั้งที่มีขนาดเล็กและใหญ่  และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ เกือบทุกประเภท อีกทั้งยังมีอุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor) ประเภทต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ตรวจจับการบุกรุกโจรกรรม เพลิงไหม้ ฯลฯ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในการใช้งานของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม  ระบบ Alarm ของซีคอม ยังสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบควบคุมการทำงานพื้นฐานต่าง ๆ ของอาคาร (Facility Control System) เช่น ลิฟท์ แอร์ ไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อเฝ้าระวังความผิดปกติของระบบเหล่านั้นได้อีกด้วย


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม