แคตตาล็อกออนไลน์

Premier eastern air  (พรีเมียร์ อีสเทิร์น แอร์)

ให้บริการการติดตั้ง ตรวจเช็ค ล้างและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศทุกประเภท โดยอิงราคาจากสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย จึงมั่นใจได้ว่าราคาค่าบริการของเราอยู่ในเกณฑ์มาตราฐานสากล

 

                          ราคาแนะนำค่าติดตั้ง ล้างและค่าบริการเครื่องปรับอากาศของ สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย 
 
                                  รายการ ขนาดเครื่องปรับอากาศ (BTU) ราคาโดยประมาณ (บาท)
ค่าบริการตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศทุกชนิด 9,000 - 60,000 300 - 600
ค่าชาร์จน้ำยาเพิ่ม เครื่องปรับอากาศทุกชนิด 9,000 - 20,000 20 - 30/Psi
ค่าชาร์จน้ำยาเพิ่ม เครื่องปรับอากาศทุกชนิด 24,000 -30,000 25 - 35/Psi
ค่าชาร์จน้ำยาเพิ่ม เครื่องปรับอากาศทุกชนิด 32,000 - 60,000 30 - 40/Psi
ค่าบริการตรวจเช็ค-ล้างใหญ่ เครื่องปรับอากาศติดผนัง 9,000 - 12,000 500 - 800
ค่าบริการตรวจเช็ค-ล้างใหญ่ เครื่องปรับอากาศติดผนัง 15,000 - 24,000 600 - 900
ค่าบริการตรวจเช็ค-ล้างใหญ่ เครื่องปรับอากาศติดผนัง 28,000 - 38,000 800 - 1,200
ค่าบริการตรวจเช็ค-ล้างใหญ่ เครื่องปรับอากาศติดผนัง 40,000 - 48,000 1,200 - 1,800
ค่าบริการตรวจเช็ค-ล้างใหญ่ เครื่องปรับอากาศตั้งพื้น/แขวนเพดาน 9,000 - 20,000 700 - 1,000
ค่าบริการตรวจเช็ค-ล้างใหญ่ เครื่องปรับอากาศตั้งพื้น/แขวนเพดาน 24,000 -30,000 800 - 1,200
ค่าบริการตรวจเช็ค-ล้างใหญ่ เครื่องปรับอากาศตั้งพื้น/แขวนเพดาน 32,000 - 40,000 1,000 - 1,500
ค่าบริการตรวจเช็ค-ล้างใหญ่ เครื่องปรับอากาศตั้งพื้น/แขวนเพดาน 42,000 - 48,000 1,200 - 1,800
ค่าบริการตรวจเช็ค-ล้างใหญ่ เครื่องปรับอากาศตั้งพื้น/แขวนเพดาน 50,000 - 60,000 1,500 - 2,200
ค่าซ่อมรอยรั่วระบบน้ำยาเครื่องปรับอากาศทุกชนิด 9,000 - 20,000 1,800 - 2,200
ค่าซ่อมรอยรั่วระบบน้ำยาเครื่องปรับอากาศทุกชนิด 24,000 -30,000 2,200 - 2,600
ค่าซ่อมรอยรั่วระบบน้ำยาเครื่องปรับอากาศทุกชนิด 32,000 - 40,000 2,400 - 2,800
ค่าซ่อมรอยรั่วระบบน้ำยาเครื่องปรับอากาศทุกชนิด 42,000 - 60,000 3,500 - 4,000
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศติดผนัง (รวมท่อน้ำยา 4 เมตร) 9,000 - 12,000 3,000 - 3,500
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศติดผนัง (รวมท่อน้ำยา 4 เมตร) 15,000 - 24,000 3,500 - 4,000
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศติดผนัง (รวมท่อน้ำยา 4 เมตร) 28,000 - 32,000 4,000 - 4,500
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศติดผนัง (รวมท่อน้ำยา 4 เมตร) 36,000 - 40,000 4,500 - 5,000
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศติดผนัง (รวมท่อน้ำยา 4 เมตร) 42,000 - 60,000 5,000 - 6,000
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศตั้งพื้น/แขวนเพดาน (รวมท่อน้ำยา 4 เมตร) 9,000 - 12,000 3,000 - 4,000
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศตั้งพื้น/แขวนเพดาน (รวมท่อน้ำยา 4 เมตร) 15,000 - 24,000 3,500 - 4,500
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศตั้งพื้น/แขวนเพดาน (รวมท่อน้ำยา 4 เมตร) 28,000 - 32,000 4,000 - 5,000
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศตั้งพื้น/แขวนเพดาน (รวมท่อน้ำยา 4 เมตร) 36,000 - 40,000 5,000 - 6,000
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศตั้งพื้น/แขวนเพดาน (รวมท่อน้ำยา 4 เมตร) 42,000 - 60,000 6,000 - 8,000
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง (รวมท่อน้ำยา 4 เมตร) 12,000 - 24,000 10,000 - 12,000
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง (รวมท่อน้ำยา 4 เมตร) 28,000 - 32,000 12,000 - 15,000
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง (รวมท่อน้ำยา 4 เมตร) 36,000 - 40,000 15,000 - 18,000
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง (รวมท่อน้ำยา 4 เมตร) 42,000 - 60,000 18,000 - 24,000

 

 

 


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม