แคตตาล็อกออนไลน์

รับออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิงภายในอาคาร

หมวดหมู่สินค้า :  ติดตั้งระบบดับเพลิง
ตราสินค้า :  Nohmi
ขอใบเสนอราคา

ออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิง ระบบตรวจจับควันความไวสูง ระบบสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิงในห้องครัว อาคารสูง ศูนย์การค้า ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่และโรงงานอุตสาหกรรม บริการอย่างเป็นระบบครบวงจร

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติNN100เป็นระบบดับเพลิงด้วยไนโตรเจน จากประเทศญี่ปุ่น Fire Suppression System (N2) ใช้ก๊าซไนโตรเจน 100%ในการดับไฟ เป็นระบบดับเพลิงอัตโนมัติสารสะอาด Clean Agent ที่มีความปลอดภัยต่อคนและสิ่งแวดล้อมเหมาะสำหรับติดตั้งภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเซิร์ฟเวอร์ ห้องเก็บเอกสารสำคัญ ห้องเก็บวัตถุอันตราย ติดตั้งระบบดับเพลิง วางระบบท่อ เพื่อป้องกันระงับอัคคีภัย

RG-CO2 – ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซดับเพลิงที่น่าจะเป็นที่นิยมใช้มากที่สุด ด้วยประโยชน์ที่หลากหลายและคุณสมบัติที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นก๊าซที่สะอาด (ไม่มีสีและกลิ่น) ไร้สารตกค้าง ไม่เป็นตัวนำไฟฟ้า ไม่กัดกร่อน ไม่ทำปฏิกิริยาทางเคมีและที่สำคัญที่สุด คือ ไม่ส่งผลกระทบต่อโอโซน (Zero ODP)

สถานที่ที่ควรนำไปใช้ – เหมาะกับสถานที่ที่ใช้อุปกรณ์ต่อไปนี้ แท่นพิมพ์, หม้อแปลง, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือสถานที่จัดเก็บของเหลวไวไฟ

RG-200 – ดับเพลิงด้วยสาร HFC-227ea (FM-200®) สาร Halocarbon

มีความสามารถโดดเด่นในการป้องกันอันตรายหลากหลายประเภท ด้วยประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมนี้ ทำให้ปัจจุบันระบบนี้เป็นระบบที่ต้องการมากที่สุดและอยู่ในตลาดทั่วโลก ความโดดเด่นของระบบนี้อยู่ที่การดับไฟอย่างรวดเร็วภายใน 10 วินาทีและไม่เป็นอันตรายต่อทรัพย์สินและผู้อยู่อาศัย วัตถุประสงค์หลัก คือ ป้องกันไม่ให้ไฟแพร่กระจายและจะทำการดับไฟในระยะเริ่มต้น ทำให้เกิดความสมบูรณ์ของภาพรวม

สถานที่ที่ควรนำไปใช้ – พิพิธภัณฑ์, หอศิลป์, โรงพยาบาล, โรงงานปิโตรเคมี, ห้องสมุด, ห้อง Server,

RG-1230 – ใช้สาร Novex-1230 ในการดับเพลิง เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพในการปกป้องอุปกรณ์และผู้ที่ปฏิบัติงานเป็นอันดับแรกเมื่อเกิดอันตรายขึ้น RG-1230 เป็นสารสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลกระทบต่อโอโซน (Zero ODP) และมีค่า GWP (Global Warming Potential) ที่ต่ำ สามารถอยู่ภายในชั้นบรรยากาศได้เพียง 5 วันเท่านั้นและไม่ทิ้งสารตกค้างหลังจากถูกปล่อยออกมา

สถานที่ที่ควรนำไปใช้ – เนื่องจากคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสาร ไม่ทำให้เกิดความชื้นและเปียก ไม่สงผลกระทบต่อสิ่งพิมพ์หรือวงจรไฟฟ้า จึงสามารถใช้กับห้องที่มีอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ สินค้าและเอกสารที่มีความสำคัญได้ (เช่น วัตถุทางประวัติศาสตร์ เอกสารสำคัญ ภาพเขียน)


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม