แคตตาล็อกออนไลน์

FUME MAX

  • ดูดสารระเหยในอากาศโดยสิ่งเจิอปนจะเกาะในโพรงจนเต็ม
  • ประมาณ 30% ของน้ำหนักตัว  


GUARD MAX

  • ทำปฏิกิริยากับสารเคมีบางชนิด เช่น สาร VOC ที่ไม่สามารถเก็บด้วย Fume Max ได้.  
  • สารจะโดนแปลงสภาพโดยการ Oxidation  

 

FUME GUARD

  •   การผสมผสานทั้งสองเทคโนโลยี(Fume max & Fume Guard)เพื่อการบำบัดอากาศที่กว้างขึ้น
    • รับติดตั้งระบบบำบัดอากาศเสีย,เครื่องฟอกอากาศ

โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม