แคตตาล็อกออนไลน์

ระบบกรองแบบอุลตราฟิลเตรชั่น Series UF

  • สำหรับกรองอนุภาคขนาดเล็กถึงระดับ 0.01 ไมครอน รวมถึงแบคทีเรีย และไวรัสด้วยวิธี Ultrafiltration
  • เหมาะสำหรับน้ำดื่ม น้ำในกระบวนการผลิต หรือน้ำเสีย
  • ใช้ไส้กรองชนิด Ultra Filtration แบบ hollow fiber ไส้กรองเป็นแบบแนวตั้งช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และใช้พื้นที่น้อย
  • มีระบบล้างไส้กรองอัตโนมัติ 
  • กำลังการผลิตสูงถึง 120 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
  • การไหลของน้ำผ่านไส้กรองเป็นแบบ Outside-In ช่วยลดการอุดตัน และประหยัดพลังงาน
  • ทดสอบคุณภาพจากโรงงาน
  • รับประกัน 1 ปี 


อุลตราฟิลเตรชั่น

อุลตราฟิลเตรชั่น (Ultrafiltration, UF) เป็นการกรองแบบหนึ่งซึ่งใช้แรงดันน้ำดันของเหลวผ่านเยื่อกรองซึ่งมีคุณสมบัติในการกรองเอาสิ่งปนเปื้อน  (ประกอบด้วยคอลลอยด์ และตะกอน) ออกจากน้ำ อุลตราฟิลเตรชั่นสามารถกรองอนุภาคขนาดมากกว่า 0.01 ไมครอนออกไปได้ และมีประสิทธิภาพสูงในการกรองแบคทีเรีย และไวรัส

 

ระบบการไหล

ไส้กรองถูกออกแบบการไหลของน้ำที่จะกรองเป็นแบบ Outside-In ช่วยลดการอุดตันใช้กับน้ำที่มีปริมาณตะกอนสูงได้ พื้นที่การไหลมาก และล้างง่าย นอกจากนั้นการไหลของน้ำเมื่อกรองแล้วเป็นแบบ dead-end ส่วนการไหลของน้ำทิ้งเมื่อล้างไส้กรองเป็นแบบ concentrate bleed ดังนั้นจึงใช้พลัง งาน และแรงดันน้อยกว่า และลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า


UF Module

ไส้กรอง UF ทำมาจากเยื่อกรองชนิด PVDF 2 ชั้น ซึ่งมีขนาดรูพรุนเพียง 0.01 ไมครอน สามารถกรองอนุภาคขนาดเล็ก แบคทีเรีย ไวรัส และคอลลอยด์ออกไปได้ นอกจากนี้เยื่อกรองยังมีความพรุนสูงซึ่งทำให้มีอัตราการไหลสูงใกล้เคียงกันกับไส้กรองชนิด micro-filtration (MF) ไส้กรองบรรจุอยู่ภายในกระบอก uPVC ทีมีข้อต่อสำเร็จรูป และการออกแบบการใช้งานแบบแนวตั้งจึงช่วยให้สะดวกเมื่อติดตั้งหรือถอดเปลี่ยน

 

 


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม