แคตตาล็อกออนไลน์

ระบบกรองแบบรีเวอร์สออสโมสิส Series PRO

 • สำหรับกรองน้ำด้วยระบบรีเวอร์สออสโมสิส (Reverse Osmosis) เพื่อให้ได้น้ำดื่ม หรือน้ำในกระบวนการผลิต
 • ใช้ไส้กรอง RO คุณภาพสูงขนาด 4”x40” หรือ 8”x40”
 • มีปั๊มแรงดันสูง
 • มี TDS meter แสดงคุณภาพน้ำ
 • ผ่านการทดสอบจากโรงงาน
 • รับประกัน 1 ปี

ระบบรีเวอร์สออสโมสิส

รีเวอร์สออสโมสิส (Rerverse Osmosis, RO) เป็นเทคโนโลยีการผลิตน้ำดื่มที่ดีที่สุดในปัจจุบัน น้ำดิบจะถูกกรองผ่านไส้กรอง RO ด้วยแรงดันสูง เฉพาะน้ำเท่านั้นที่สามารถไหลผ่านรูพรุนของไส้กรองได้ ในขณะที่สิ่งเจือปนต่างๆ ที่มีขนาดใหญ่กว่า 0.0001 ไมครอน รวมถึงไอออนต่างๆ, โลหะหนัก, เกลือ, ตะกอน, สารอินทรีย์, แบคทีเรีย และไวรัส จะถูกกรอง และกำจัดทิ้งไป

ไส้กรอง RO

ไส้กรอง RO ผลิตจาก Thin Film Composit ซึ่งมีขนาดรูพรุน 0.0001 ไมครอน นำมาม้วนรอบแกนมีหลายแบบแยกตามขนาด เช่น 4"x40" หรือ 8"x40" หรือแยกตามการใช้งานชนิด แบบความดันต่ำ แบบอัตราการไหลสูง แบบที่ใช้สำหรับน้ำทะเล เป็นต้น 
 

 

รุ่น PRO44-6CN1      

 • มีไส้กรอง RO คุณภาพสูงขนาด 4”x40”
 • มีกระบอกไส้กรองขนาด 4"x40"
 • ปั๊มแรงดันสูงแบบแนวตั้ง
 • มี TDS meter แสดงคุณภาพน้ำ
 • มีระบบควบคุมเป็นแบบ Control panel
   


รุ่น PRO48-8GF1

 • มีไส้กรอง RO คุณภาพสูงขนาด 4”x40”
 • มีกระบอกไส้กรองขนาด 4"x80"
 • ปั๊มแรงดันสูงแบบแนวตั้ง
 • มี TDS meter แสดงคุณภาพน้ำ
 • มีระบบควบคุมเป็นแบบ Control panel
   


รุ่น PRO88-8GF1

 • มีไส้กรอง RO คุณภาพสูงขนาด 8”x40”
 • มีกระบอกไส้กรองขนาด 8"x80"
 • ปั๊มแรงดันสูงแบบแนวตั้ง
 • มี TDS meter แสดงคุณภาพน้ำ
 • มีระบบควบคุมเป็นแบบ Control panel
   

 


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม