แคตตาล็อกออนไลน์

ปั๊มเคมี ปั๊มสูบสารเคมี ยี่ห้อ CHEMTAI  และ ปั๊มเคมียี่ห้อ KUOBAO และไดอะแฟรมปั๊ม ยี่ห้อ ARO ปั๊มน้ำ ปั๊มน้ำ EBARA และ STAC ปั๊มน้ำเสีย ปั๊มเคมี เครื่องกรองเคมี  ปั๊มน้ำบำบัดน้ำเสีย

ปั๊มเคมีอุตสาหกรรมยานยนต์ ปั๊มเคมีอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคส์  ปั๊มเคมีอุตสาหกรรมชุบ และ ปั๊มเคมีอุตสาหกรรมยาง ปั๊มเคมีโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ปั๊มเคมี ปั๊ม MAGNETIC CHEMICAL PUMP  ปั๊ม CHEMICAL FILTER  ปั๊ม MAGNETIC CHEMICAL PUMP  ปั๊ม SELF PRIMING CHEMICAL PUMP   ปั๊ม SELF PRIMING PUMP, ENGINE DRIVE PUMP,  VERTICAL CHEMICAL PUMP  ปั๊มน้ำ  ปั๊มจุ่ม สำหรับงานสูบส่งน้ำสกปรกสำหรับบ่อบอ่บำบัดนำ้เสีย  ปั๊มน้ำหลายใบพัดแบบตั้ง  ปั๊มน้ำแบบแรงดันสูง  ปั๊มน้ำใบพัดเฟือง   ปั๊มหอยโข่ง ตามมาตรฐาน DIN 24255   ปั๊มหอยโข่งแบบใบพัดเปิด  ปั๊มหอยโข่งใบพัดคู่  ปั๊มหอยโข่งใบพัดเดี่ยว  ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม สำหรับงานสูบส่งน้ำสกปรก 

                                              
                                          
   รายการปั๊มอุตสาหกรรม อาทิเช่น

 -  
Catalog ปั๊มแนวนอน    /   


Catalog ปั๊มแม่เหล็ก   /     


Catalog ปั๊มแนวตั้ง 
  /     


Catalog ปั๊มสารเคมี มีตัวกรอง   /   
  

-  
Catalog  
    


การใช้งาน

CHEMICAl PUMP / Self–Priming Chemical Pump
ปั๊มแนวนอน สูบสารเคมี  ปั๊มเคมี 


 

MAGNETIC DRIVE PUMP ปั๊มแม่เหล็ก


VERTICAL ACID/ALKALINE RESISTANT PUMP

 


CHEMICAl FILTER PUMP ปั๊มสารเคมี มีตัวกรอง

  •  

 


  •  


 


BOONSUNGNOEN PUMP & VALVE [THAILAND]
 A COMBINATION OF THEOREM AND EXTENSIVE EXPERIENCE 
Tel:   ,  , 
อีเมล์ :  
เว็บไซต์ : 


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม