แคตตาล็อกออนไลน์

บริษัท ภูเก็ตออโต้ เกท จำกัด ได้จดทะเบียนนิติบุคคลในรูปแบบบริษัทจำกัด ในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2547 โดยบริษัทได้เริ่มประกอบกิจการจำหน่าย-ติดตั้งประตูอัตโนมัติ ระบบกล้องวงจรปิด และสัญญาณกันขโมย ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาจากประเทศในแถบทวีปยุโรป และเอเซีย บริษัท ภูเก็ตออโต้ เกท จำกัด ได้เริ่มใช้คำว่า "PAG" ซึ่งเป็นชื่อเต็มของ PHUKET AUTO GATE เป็นแบรนด์ของบริษัท และใช้เป็นสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับประตูอัตโนมัติทั้งหมด อีกทั้งยังช่วยให้ลูกค้าสามารถจดจำบริษัท และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท ได้ง่ายยิ่งขึ้นอีกด้วย


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม