แคตตาล็อกออนไลน์

ถังกระดาษขอบพลาสติก

  • ขนาด 21.5 ซม. มีขนาดบรรจุตั้งแต่ 5 – 16 ลิตร ฝาปิดเป็นพลาสติกสีขาว
  • ขนาด 30 ซม. มีขนาดบรรจุตั้งแต่ 18 – 68 ลิตร ฝาปิดเป็นพลาสติกสีครีม,สีน้ำเงิน
  • ขนาด 38.5 ซม. มีขนาดบรรจุตั้งแต่ 42 – 112 ลิตร ฝาปิดเป็นพลาสติกสีขาว

โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม