แคตตาล็อกออนไลน์

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาและรับแก้ปัญหาทางด้านระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ (Air pollution)

มีผลงานการแก้ไขปัญหาจากการถูกร้องเรียนโดยชาวบ้านชุมชนข้างเคียงในเรื่อง กลิ่นมลพิษ ไอระเหย ฝุ่นควันทางอากาศ เรามีผลงานดีเยี่ยม ในการแก้ปัญหาดังกล่าวสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบบำบัดอากาศเสียแบบเปียก (Wet scrubber) การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง เขม่าควัน ไอระเหยสารเคมีและกลิ่น เพื่อให้ได้ผล ตามค่าตามมาตรฐานความปลอดภัยในที่ทำงาน และ สุขภาพของชุมชนรอบๆ แหล่งกำเนิดมลพิษ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ป้องกันและแก้ไขปัญหาชุมชนร้องเรียนมลพิษอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม

โทร :  , 


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม