แคตตาล็อกออนไลน์

ติดตั้งปั๊ม Self-Priming Pump ใช้ได้กับน้ำสะอาด น้ำกร่อย น้ำทะเล เหมาะสำหรับดูดน้ำลึก ติดตั้งในบ้านในอาคาร ในงานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มแรงดันของน้ำหรือประกอบเป็นชุดอัตโนมัติ สามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำสะอาด หรือ ของเหลวอื่นๆที่คล้ายกับน้ำ ซึ่งมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์  และทางเคมี  เหมาะสำหรับน้ำประปาในครัวเรือนขนาดเล็ก  ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ  ระบบเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก หรือ อุปกรณ์เสริม

โซลิดอินเตอร์เทค ดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย การกำจัดของเสียในระบบน้ำเสีย และระบบน้ำดี หรือ ระบบประปา เป็นผู้ให้บริการครบวงจร Total Wastewater Plant รวมถึงการให้บริการแบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จที่เดียวครบถ้วน (Turnkey Project) เริ่มต้นจาก งานที่ปรึกษา งานวางแผนดำเนินการ งานออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม งานควบคุมงานก่อสร้าง ที่ครอบคลุมงานวิศวกรรมด้านต่าง ๆ อาทิ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง พร้อมให้บริการด้านงานระบบท่อ งานจัดหาอุปกรณ์ งานติดตั้งอุปกรณ์ งานระบบไฟฟ้าควบคุมภายในระบบบำบัดน้ำเสีย งานจัดหาพร้อมติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปทั้งขนาดเล็ก และถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่

านบริการดูแล บำรุงรักษา ระบบบำบัดน้ำเสีย งานซ่อมแซม ติดตั้งปั๊ม Self-Priming Pump ปรับปรุงคุณภาพในระบบบำบัดเดิมที่เสื่อมประสิทธิภาพ ของโครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารชุดที่อยู่อาศัย คอนโดมิเนียม เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ อาคารสำนักงาน โรงแรม รีสอร์ท ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร โรงพยาบาล สถานศึกษา ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การประชุม ตลาดสด ทุกประเภท

 

รับคำปรึกษาและติดตั้งปั๊ม Self-Priming Pump

เบอร์โทร  081-686-3783, 081-559-8242, 02-738-7720-1, 02-738-7747-8


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม