แคตตาล็อกออนไลน์

นำเข้า  จัดหา   และจัดจำหน่าย เครื่องมือช่าง  อะไหล่อุปกรณ์ เครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม  

  • บริการซ่อมเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า เครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์
  • เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม เครื่องมือวัดทางวิศวกรรม และ เครื่องมือวัด ทุกชนิดโดยผู้ชำนาญ
  • เครื่องมือช่าง  อะไหล่อุปกรณ์  เช่น Mechanical Parts  อุปกรณ์แมคคานิค ,  Pneumatic Parts   อุปกรณ์ลม  , Electronic Parts  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  , Hand Tools  เครื่องมือช่าง  ,  Repair Industrial Equipment
  • บริการซ่อมเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า  ,  Engineering Software  ,     เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า และอุตสาหกรรม ทุกประเภท  เราครบวงจรด้านการ ซ่อมบำรุง เครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม ซ่อมเครื่องมือช่าง  เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า  
  • บริการซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้ง ปรับปรุงโปรแกรม  Machine Downtime Monitoring, Machine PM Monitoring  และ Inventory Control Monitoring

Tel :         Fax : 02-521-3273

,       

e-mail :

การใช้งาน

 

Oscilloscope

 

Resistance Meters

 


 


 


 


 


 


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม