แคตตาล็อกออนไลน์

จ้างคนต่างด้าวทำงาน

ตราสินค้า :  JOB
คำค้นสินค้า :  จัดหาแรงงานต่างด้าว
ขอใบเสนอราคา

จ้างคนต่างด้าวทำงาน

JOB บริการจัดหาแรงงานต่างด้าว ให้แก่นายจ้าง พร้อมบริการดูแลเรื่องการทำใบอนุญาติให้ถูกต้องตามกฏหมาย เพื่อให้นายจ้างได้จ้างคนต่างด้าวทำงานได้อย่างสบายใจ ไม่มีกังวล

ข้อควรปฏิบัติของนายจ้างที่จะจ้างคนต่างด้าวทำงาน

1. ห้ามรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือรับคนต่างด้าวเข้าทำงานที่มีลักษณะงานหรือเงื่อนไขต่างไปจากที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต (ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

2. นายจ้างที่รับคนต่างด้าวเข้าทำงานหรือให้ย้ายไปทำงานที่อื่น หรือออกจากงานต้องแจ้งภายใน15วัน นับแต่วันที่รับเข้าทำงานหรือย้าย หรือออกจากงาน (ผู้ฝ่าฝื่นมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท)


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม