แคตตาล็อกออนไลน์

งานติดตั้งผนังสมาร์ทบอร์ด ที่ บริษัท L&E ย่านนพวงศ์

หมวดหมู่สินค้า :  รับเหมาก่อสร้างทั่วไป

ธุรกิจที่บริษัทให้บริการ

  1. รับติดตั้งฝ้า กระจก อลูมิเนียม และประตูบานออโต้
  2. รับทำงานเหล็ก งานประกอบ งานโครงสร้าง
  3. รับเหมาก่อสร้างงานอาคารขนาดเล็ก และขนาดกลาง
  4. รับเหมาก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรมทุกขนาด ทุกประเภท
  5. รับเหมางานห้างร้านทุกขนาด ทุกประเภท

นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ตลอดจนให้ความสำคัญถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
มุ่งมั่นพัฒนาทักษา ความรู้ และศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามรถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รวมถึงให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า ทำงานด้วยความมุ่งมั่นและศรัทธาในงาน ทำงานจนเสร็จ ไม่ทิ้งงานกลางคัน ทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในบริการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

หัวใจของเราคือ การให้บริการที่พึงพอใจกับลูกค้า

ความพึงพอใจ ถือเป็นงานหลักในการทำงาน และเป็นหลักประกันให้กับลูกค้าของเรา ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้ามั่นในและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ประกอบด้วย

การประเมินและวิเคราะห์ราคา –การประมาณราคาโครงการก่อสร้างแต่ละโครงการด้วยการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทำให้ลูกค้าสามารถประมาณการค่าใช้จ่ายสอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้

การก่อสร้าง –เมื่อเราดำเนินงานหรือโครงการใดๆ จะถูกทำด้วยความตั้งใจจริงอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพสูงสุด โดยคำนึงถึงความปลอดภัย คุณภาพและเวลาเป็นสำคัญ

การดูแลรักษา –เราให้ความเอาใจใส่เกี่ยวกับการดำเนินงานให้งานหรือโครงการนั้นๆ สมบูรณ์ มีการตอบสนองต่อลูกค้าอย่างรวดเร็วเมื่อมีการเรียกร้องให้เข้ามาดูแลรักษา

การประกันคุณภาพ –เราให้คำมั่นต่อการประกันคุณภาพ และความมั่นใจแก่ลูกค้าของเราอย่างเต็มที่ว่าความต้องการของพวกเขาจะได้รับความเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอ


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม