ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้าว กข43 คัดเกรดพิเศษ 1 ลัง ขนาด 1 กิโลกรัม x 20 แพ๊ค ดัชนีน้ำตาลปานกลางค่อนข้างต่ำ เหมาะกับผู้รักสุขภาพ ข้าวกข43  ข้าวปลอดสารเคมี  ข้าวgap  ข้าวน้ำตาลต่ำ

ชื่อสินค้า: ข้าว กข43 คัดเกรดพิเศษ 1 ลัง ขนาด 1 กิโลกรัม x 20 แพ๊ค ดัชนีน้ำตาลปานกลางค่อนข้างต่ำ เหมาะกับผู้รักสุขภาพ

ข้อมูลที่ต้องการ
ยกเลิก