YellowPages ร่วมกับ AIS SME ช่วยค่าเน็ตสู้โควิด เพื่อผู้ประกอบการ

เพิ่มฟรีค่าเน็ต สูงสุด 3 หมายเลข นาน 3 รอบบิล!

ฟรีอินเตอร์เน็ตเพิ่มให้ถึง 5GB ต่อเดือน สูงสุด 3 รอบบิล

มอบสิทธิ์ให้ 3 หมายเลขต่อกิจการ รวมมูลค่าถึง 4,050 บาท ต่อกิจการ สำหรับลูกค้าที่ใช้เครือข่าย AIS เเบบรายเดือนเท่านั้น

เพียงชำระค่าลงโฆษณากับ YellowPages ภายในช่วงเวลาโปรโมชั่นนี้เท่านั้น

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

1. กรณีเป็นลูกค้าในระบบรายเดือน AIS อยู่แล้วสามารถแจ้งใช้สิทธิ์ได้ 1 ครั้ง ภายในช่วงแคมเปญนี้ โดยให้แจ้งทั้ง 3 หมายเลขผ่านทางเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา YellowPages ในคราวเดียว โดยขอสงวนสิทธิ์หากแจ้งหมายเลขไม่ครบให้ถือว่าได้ใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้ว
2. รับสิทธิ์ใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มฟรี 5GB ต่อเดือนต่อหมายเลข สูงสุด 3 รอบบิล จำนวนกิจการละ 3 หมายเลข รวมมูลค่าถึง 4,050 บาทต่อกิจการ สำหรับลูกค้า AIS รายเดือนเท่านั้น
3. กรณีใช้งานหมายเลขเครือข่ายอื่น สามารถติดต่อขอย้ายค่ายหรือเปิดหมายเลข AIS ใหม่ผ่าน AIS Call Center 1175 หรือ 1149 แล้วจึงแจ้งหมายเลขต่อ YellowPages เพื่อรับสิทธิ์
4. มอบสิทธิ์ใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มฟรี 5GB ต่อเดือน โดยรับสิทธิ์ 3 หมายเลขต่อกิจการ สำหรับผู้ลงโฆษณากับ YellowPages และทำรายการชำระค่าโฆษณาทั้งหมดหรือบางส่วน ภายในช่วงเวลาโปรโมชันเท่านั้น
5. กรณีเป็นการชำระเงินด้วยเช็ค ขอสงวนสิทธิ์ให้สำหรับเช็คที่เครียริ่งรายการสมบูรณ์ภายในช่วงเวลาโปรโมชันแล้วเท่านั้น
6. หมายเลข AIS จะต้องเป็นของนิติบุคคลที่ซื้อโฆษณากับ YellowPages หรือบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของกิจการหรือพนักงาน ภายในองค์กรของผู้ลงโฆษณา เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจอย่างแท้จริง
7. เมื่อลูกค้าแจ้งยืนยันหมายเลขรับสิทธิ์กับทาง YellowPages แล้ว ลูกค้าจะได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิ์ภายใน 14 วัน และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหมายเลขรับสิทธิ์ได้
8. ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 30 มิถุนายน 2564
9. ระยะเวลาแจ้งหมายเลข AIS เพื่อรับสิทธิ์ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เท่านั้น
10. ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือส่วนลดได้

callcenter-icon

โทร. 0-2262-8888 ต่อ 8615, 8686 | จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

ติดต่อ