เทรนด์ AI ที่น่าจับตามองในอนาคต

ในวันที่เทคโนโลยีกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว AI นับเป็นอีกหนึ่งวิทยาการที่น่าจับตามอง ซึ่งจะเป็นสมองกลอัจฉริยะที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาอันซับซ้อน และเข้ามาช่วยทุ่นแรงให้งานที่ยากสำหรับมนุษย์กลายเป็นงานง่าย วันนี้เราจะมาดูกันว่าปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะเหล่านี้ จะมาช่วยแก้ปัญหาให้เราในมิติไหนบ้างในอนาคตข้างหน้า

         

สุขภาพและการแพทย์

          อันที่จริง ในปัจจุบัน มีการใช้ AI รวมเข้ากับเทคโนโลยีทางการแพทย์และใช้เพื่อวินิจฉัยโรคแล้ว และสามารถวินิจฉันโรคได้แม่นยำสูงกว่าการให้มนุษยเป็นผู้วินิจฉัย แต่ก็ยังอยู่ในการพัฒนาและยังไม่ได้ใช้ในวงกว้าง ในอนาคต เทคโนโลยีนี้ จะทำให้การวินิจฉัยโรคมีความรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น อีกทั้งยังทำให้การคิดค้นยาตัวใหม่ ๆ สามารถทำได้อย่างรวดเร็วขึ้น และยังทำให้แพทย์ดูแลผู้ป่วยผ่านระบบการวินิจฉัยโรคได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้การใช้ AI ในวงการแพทย์ร่วมกับ Big Data ยังทำให้แพทย์มีข้อมูลการรักษาจากเคสก่อน ๆ ประกอบการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

 

ความปลอดภัย

            อันที่จริงในปัจจุบันนั้น เรามีระบบรักษาความปลอดภัยที่ช่วยตรวจสอบความปลอดภัยในอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นบนอุปกรณ์พกพา อย่างเช่นโทรศัพท์หรือแท็ปเล็ตที่มีระบบ Finger Scan และ Face ID ที่จดจำพร้อมกับตรวจสอบใบหน้าของเราก่อนที่เราจะเข้าใช้อุปกรณนั้น ๆ อยู่แล้ว แต่อุปกรณ์และระบบเหล่านี้จะได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับการใช้งานของเรามากขึ้นอีก

            ในอนาคต อุปกรณ์ต่าง ๆ จะมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น AI จะเข้ามามีบทบาทในการทำธุรกรรมทางการเงิน การติดต่อกันทางธุรกิจ รวมถึงมีบทบาทในการป้องกันมัลแวร์และโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ด้วย

 

การขนส่ง

            แม้ว่ามิตินี้ อาจจะใช้เวลาอีกหลายปี แต่วันหนึ่ง ยานพาหนะไร้คนขับ หรือยานพาหนะที่สามารถขับเคลื่อนและนำทางได้โดยอัตโนมัติจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งผู้โดยสารหรือการขนส่งสินค้า ระบบการขนส่งจะทำได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และมีความปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิม

 

การสื่อสาร

            ในวันที่คนจำนวนมากเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและ Social Media ข้อมูลจำนวนมากโลดแล่นไปมาอยู่บนอินเทอร์เน็ตและถูกจัดเก็บไว้เป็น Big Data เมื่อนั้นเอง AI จะเข้ามามีบทบาทในการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นความต้องการ รูปแบบการใช้งาน รวมถึง Insight ต่าง ๆ เมื่อข้อมูลเหล่านี้ถูกจัดระเบียบและวิเคราะห์ออกมาแล้ว มันจะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอข่าวอย่างรวดเร็ว การทำโฆษณา การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เราทุกคนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เร็วและตรงกับความต้องการของเรามากกว่าเดิม

 

          ในอนาคต การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของ AI จะบีบบังคับให้ภาคธุรกิจต่าง ๆ ต้องเริ่มปรับตัวให้ตามทันเทคโนโลยี ดังนั้นแล้วสิ่งที่ภาคธุรกิจควรทำคือตื่นตัวอยู่ตลอดเวลากับการเปลี่ยนแปลง และพร้อมปรับตัวกับสิ่งที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอ

 

 

Source

AI in Healthcare in 2021: Medical Benefits & Examples (businessinsider.com)

เปิด 5 เทรนด์ AI ครึ่งปีหลัง สร้างอีโคซิสเต็มสู่อนาคต (thebangkokinsight.com)

Future of AI: 7 Ways Artificial Intelligence Changes The World | Built In

 

บทความแนะนำ

เราได้เห็นว่า AI กลายเป็นเทคโนโลยีก้าวล้ำที่สุดที่มนุษยชาติเคยพัฒนาขึ้นมา ในช่วงปีนี้จะเป็นปีแห่งความก้าวหน้าและการพั

โลกในยุคปัจจุบันขับเคลื่อนไปได้ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยมากมาย โดยเฉพาะเทคโนโลยีไอทีที่ส่งผลต่อการเติบโตและการอยู่รอดของภา

ในวันที่เทคโนโลยีกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว AI นับเป็นอีกหนึ่งวิทยาการที่น่าจับตามอง ซึ่งจะเป็นสมองกลอัจฉริยะที่จะเข้ามา

การระบาดของ Covid-19 ทำให้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่เคยได้เห็นมาก่อน ธุรกิจบางประเภทต้องล้มหายไป ในขณะที่ธุรกิ