จับตา 5 เทรนด์เทคโนโลยี ที่จะเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงภายในปี 2025

โลกในยุคปัจจุบันขับเคลื่อนไปได้ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยมากมาย โดยเฉพาะเทคโนโลยีไอทีที่ส่งผลต่อการเติบโตและการอยู่รอดของภาคธุรกิจองค์กร สำหรับองค์กรหรือหน่วยงานใดที่กำลังที่กำลังมองทิศทางการลงทุนในเรื่องเทคโนโลยีสำหรับอนาคตข้างหน้า วันนี้เราจะมาแนะนำ 5 เทรนด์เทคโนโลยีด้านไอทีที่น่าจะเกิดขึ้นภายในปี 2025

1. เทคโนโลยีการเชื่อมต่อประสิทธิภาพสูง

ปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ 5G หรืออุปกรณ์ที่เป็นระบบ IoT เริ่มมีใช้งานในภาคอุตสาหกรรมและองค์กรใหญ่ ๆ กันแล้ว แต่ในปี 2025 เป็นต้นไป เทคโนโลยีการเชื่อมต่อประสิทธิภาพสูงจะกระจายตัวไปสู่กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กมากขึ้นแน่นอน กลุ่มธุรกิจที่สามารถได้ประโยชน์จากการวางแผนลงทุนในเทคโนโลยีนี้ คือ

1.1 ธุรกิจด้านโทรคมนาคม

1.2 ธุรกิจด้านกีฬาและความบันเทิง

1.3 ธุรกิจด้านคมนาคม

2. ระบบคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงในองค์กร

มีการคาดการณ์ว่าในปี 2022 เป็นต้นไป องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่จะเริ่มมีการกำหนดแผนการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีขององค์กรกันใหม่ เพื่อปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่โตอย่างก้าวกระโดด และโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่องค์กรเคยใช้มาแต่เดิม จะค่อย ๆ หายไปทีละน้อย โดยภายในปี 2025 จะมีระบบคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ กลุ่มงานที่สามารถสร้างประโยชน์ในระบบนี้ คือ

2.1 กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค

2.2 กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

2.3 กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่ง

3. Automation จะมีบทบาทกับอุตสาหกรรมมากขึ้น

มีการนำเทคโนโลยีในกลุ่ม Automation ที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์ต่าง ๆ มาใช้กันมากขึ้น เพราะมีบทบาทอย่างมากในกลุ่มงานที่ต้องมีระบบการทำงานแบบซ้ำ ๆ (Routine) โดยงานเหล่านี้จะถูกเคลื่อนย้ายไปเป็นหน้าที่ของหุ่นยนต์มากขึ้น ทำให้ภาคธุรกิจสามารถสร้างสินค้าต่าง ๆ เข้าสู่ตลาดได้เร็วมากขึ้น คาดการณ์ว่าในปี 2025 จะมีอุปกรณ์ราว 5 หมื่นล้านชิ้นที่เกี่ยวข้องกับระบบอุตสาหกรรมสามารถที่จะเชื่อมต่อแบบ IoT ได้ และแน่นอนว่าเทรนด์เทคโนโลยีนี้จะสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต และธุรกิจยานยนต์

4. ก้าวเข้าสู่ยุค Quantum Computing

คาดการณ์กันว่าในปี 2025 เป็นต้นไประบบคอมพิวเตอร์ของโลกจะถูกเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปสู่ระบบใหม่แบบควอนตัม หรือ Quantum Computing ที่ระบบคอมพิวเตอร์จะฉลาดขึ้น มีความสามารถมากขึ้น กลุ่มแรก ๆ ที่จะสามารถใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีนี้ได้ ก็คือ

4.1 กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ที่จะทำให้ระบบ Machine Learning มีความสมบูรณ์มากขึ้น ใช้ให้เทคโนโลยีตอบสนองมนุษย์ได้ดีมากขึ้นในหลากหลายมิติ

4.2 กลุ่มบริษัทด้านโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ เทคโนโลยีนี้จะเข้ามาช่วยวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศ สภาพการจราจรและเส้นทางในการขนส่ง โดยระบบจะสามารถเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับผู้ขนส่ง รวมไปถึงยังสามารถใช้กับโดรนเพื่อการขนส่งสินค้าไปถึงระดับครัวเรือนได้อย่างแม่นยำ

5. หลาย ๆ กิจกรรมให้ AI ตัดสินใจแทน

จากการคาดการณ์ภายในปี 2024 ร้อยละ 50 ของเครื่องมือต่าง ๆ ด้านไอทีหรือที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีไอที จะเริ่มดำเนินการด้วย AI มากยิ่งขึ้น ทำให้มนุษย์สามารถมี Productivity ในงานด้านต่าง ๆ ได้มากขึ้น กลุ่มงานที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้ได้เลย คือ

5.1 กลุ่มงานเคมีภัณฑ์ บริษัทที่ทำธุรกิจในด้านนี้สามารถใช้ AI ในการช่วยระบุเชื้อต่าง ๆ ที่ก่อโรคในพืชได้ ทำให้สามารถผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์เกษตรได้มากขึ้น

5.2 กลุ่มธุรกิจค้าปลีก AI จะช่วยสร้างประสบการณ์การณ์ชอปปิงแบบใหม่ที่ตอบสนองลูกค้าได้อย่างเข้าถึงมากขึ้น ตั้งแต่การช่วยเลือกสินค้าและนำเสนอสินค้าที่กลุ่มที่ผู้บริโภคต้องการ การช่วยแสดงตัวอย่างสินค้าที่ดูเสมือนจริงมากขึ้น

ทั้งหมดนี้คือ 5 เทรนด์เทคโนโลยี ที่คาดว่าจะเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ธุรกิจทั่วโลกภายในปี 2025 เป็นต้นไป จะเห็นว่าการปรับตัวและให้ความสำคัญกับการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีขององค์กร เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากที่จะทำให้องค์กรมีความพร้อมที่รับมือกับความเปลี่ยนแปลงและเทรนด์เทคโนโลยีที่กำลังจะเข้ามา


ที่มาของข้อมูล : https://business.ais.co.th/smart-digital-insights/DXContent_5trendschangetechnology2025.html

บทความแนะนำ

เราได้เห็นว่า AI กลายเป็นเทคโนโลยีก้าวล้ำที่สุดที่มนุษยชาติเคยพัฒนาขึ้นมา ในช่วงปีนี้จะเป็นปีแห่งความก้าวหน้าและการพั

โลกในยุคปัจจุบันขับเคลื่อนไปได้ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยมากมาย โดยเฉพาะเทคโนโลยีไอทีที่ส่งผลต่อการเติบโตและการอยู่รอดของภา

ในวันที่เทคโนโลยีกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว AI นับเป็นอีกหนึ่งวิทยาการที่น่าจับตามอง ซึ่งจะเป็นสมองกลอัจฉริยะที่จะเข้ามา

การระบาดของ Covid-19 ทำให้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่เคยได้เห็นมาก่อน ธุรกิจบางประเภทต้องล้มหายไป ในขณะที่ธุรกิ