1. หน้าแรก
  2. บทความ
  3. "การสอบเทียบเครื่องมือวัด" ลดความเสียหาย และเพิ่มม...

"การสอบเทียบเครื่องมือวัด" ลดความเสียหาย และเพิ่มมูลค่าให้กิจการ

การสอบเทียบเครื่องมือวัด คือ การตรวจสอบเครื่องมือวัดในภาคอุตสาหกรรมทุกประเภท เพื่อยืนยันความถูกต้องและแม่นยำของเครื่องมือวัด ด้วยการทดสอบเครื่องมือในห้องปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ ประกอบไปด้วยเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ที่ได้มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะได้ “ใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด” เป็นหลักฐาน

banner_SP-2

ระยะเวลาการตรวจสอบ

การสอบเทียบเครื่องมือ ควรตรวจสอบเป็นประจำ โดยเครื่องมือวัด SI Units ควรทำทุก 1 ปี และเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ ควรสอบเทียบทุก 6 เดือน เพื่อให้เครื่องมือเป็นไปตามมาตรฐาน ไม่ผิดเพี้ยน เที่ยงตรง และแม่นยำ
banner_SP-3

ข้อดีของการสอบเทียบเครื่องมือวัด

-    ช่วยในการรักษาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
-    มีหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ให้อยู่ในค่าที่ถูกต้องและเหมาะสม
-    เครื่องมือพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
-    ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจะมีคุณภาพตามที่ต้องการ
-    เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้บริโภค

banner_SP-4

การเลือกศูนย์บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด ต้องพิจารณาจากหัวข้อดังต่อไปนี้

เครื่องมือหลากหลาย บริการครบวงจร

ควรเลือกศูนย์ฯ ที่พร้อมให้บริการเครื่องมือวัดสอบเทียบ เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม หลากหลายประเภท ที่มีบริการครบวงจรทั้งใน และนอกสถานที่ รวมทั้งต้องมีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

banner_SP-5

ผู้เชี่ยวชาญพร้อมสรรพ

ต้องมีทีมผู้ชำนาญการด้านสอบเทียบเครื่องมือวัดที่มีประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญสูง เพื่อเพิ่มความมั่นใจได้ว่าผลการสอบเทียบที่ได้มีความแม่นยำเที่ยงตรง

banner_SP-6

คุณภาพ และราคาที่สบายใจ

พร้อมให้คำปรึกษา รวมถึงบริการลูกค้าด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล ในราคาที่เหมาะสม

โดย บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังที่กล่าวมา และยังได้รับการรับรองความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการสอบเทียบจากสถาบัน ANAB จากประเทศสหรัฐอเมริกา (United States) ซึ่งเป็นสถาบันตรวจประเมินรับรองระบบ ISO/IEC:17025 มากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก 

banner_SP-7

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบได้มาตรฐานจากสถาบัน ANAB จากประเทศสหรัฐอเมริกา

บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด มีห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ที่สถาบันตรวจประเมินรับรองระบบ ISO/IEC 17025 มากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นองค์กรตรวจสอบมาตรฐานการสอบเทียบระหว่างประเทศ สำหรับหน่วยงานรับรองระบบ จึงมั่นใจได้ว่า มีการทำงานด้วยระบบมาตรฐานในระดับสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการทดสอบ และการสอบเทียบ

สนใจติดต่อสอบถาม
บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
69/29 หมู่ 1 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel. 02-193-2217-20
Fax. 02-193-2221
E-Mail : spmetro.md@gmail.com
Line ID : IEC17025
https://สอบเทียบเครื่องมือวัด.com/