เจริญ ชัยรณ

อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์: 0-5403-3026-6

จารุรณ โชติชัย

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์: 0-4303-3426-7

ชัย โชติงาม

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์: 0-3803-2606-6

โชติมา เจริญรณ

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0-2651-6883

พรชัย โชติ

จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์: 0-4305-1529-1

ชัยณรงค์ ดิลกโชติ

เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0-2457-8132

สุชัย รอมโชติ

เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0-2868-1811

วันชัย รณโชติ

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์: 0-2399-4552

เกียรติชัย กิตติโชติ

อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์: 0-7503-6420-5

ชัยรัตน์ โชติรณ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0-2381-2888