เนน คำแผลง

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0-2737-7509

ราตรี คำแผลง

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0-2542-1218

สมจิตร คำแผลง

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์: 0-3807-1654-5

พรทิพย์ คำแผลง

จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์: 0-5602-2779-5