อรทัย ขาวศรี

อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์: 0-4203-2398-0

อรทัย ขาวศรี

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์: 0-5308-6988-4

อรทัย ขาวสง่า

อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์: 0-3703-3508-7

อรทัย วงษ์ขาว

จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์: 0-5403-1661-1

อรทัย ปานเชื้อ

จังหวัดสตูล
โทรศัพท์: 0-7407-2156-0

อรทัย ทองปาน

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์: 0-3804-9198-6

อรทัย ทองปาน

อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์: 0-4202-0823-4

อรทัย ขาวสอาด

เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0-2814-6577

อรทัย สูงปานเขา

อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์: 0-2446-7427,0-2447-2476

อรทัย เส็งคำปาน

จังหวัดหนองคาย
โทรศัพท์: 0-4204-6041-1