สุวิทย์ ถาวรวสุ

อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์: 0-3505-8626-5

สุวิทย์ ลอยถาวร

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0-2668-4169

ถาวร ประดับวิทย์

อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์: 0-2594-4116

ถาวร โกอุดมวิทย์

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0-2885-8393

ถาวร สารวิทย์

จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์: 0-5502-8241-4,0-5502-8243-4

ถาวร โกอุดมวิทย์

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0-2448-3176,0-2448-3626

วิทย์ แก้วถาวร

อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์: 0-2594-5138

ถาวร สุรชัยสิขวิทย์

จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์: 0-4305-1489-0

สุวิทย์ วงศ์เจริญถาวร

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0-2294-0729

สุวิทย์ เสริมเตชะถาวร

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0-2223-6901,0-2224-5447