สมัย ทะสังขา

จังหวัดหนองบัวลำภู
โทรศัพท์: 0420311777

สมร ทะสังขา

เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 023791333

ศศิน ทะสังขา

เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 023791222

สมร ทะสังขา

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์: 0430262555,0430262599

ประสาท ทะสังขา

จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์: 0430378121

ทองอยู่ ทะสังขา

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์: 0430265226

จันทร์ธิรา ทะสังขา

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์: 0430338505

ประหยัด ทะสังขา

จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์: 0430330652

รัชดาพร ทะสังขา

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์: 0430265080

อารีย์ ทะสังขา

จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์: 0430272235