สมศักดิ์ เงินแก้ว

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์: 0-3406-2238-3

สมศักดิ์ เอี่ยมเงิน

จังหวัดระยอง
โทรศัพท์: 0-3806-0132-9

สมศักดิ์ คุณเงิน

อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์: 0-4302-9406-9

สมศักดิ์ บั้งเงิน

จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์: 0-5307-7151-8

สมศักดิ์ ปี่เงิน

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์: 0-3505-2291-9

สมศักดิ์ สีมาเงิน

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0-2277-4642,0-2691-5283

สมศักดิ์ อินเงิน

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์: 0-2888-9828

สมศักดิ์ บัวเงิน

เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0-2913-7014

สมศักดิ์ บัวเงิน

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์: 0-2527-0933

สมศักดิ์ น้อยเงิน

จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์: 0-3406-2209-4