พยุง ศักดาสาวิตร

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์: 025272610

สมรวย ศักดาสาวิตร

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์: 023165768

จิราพร ศักดาสาวิตร

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์: 0760223353

อาคม ศักดาสาวิตร

จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์: 0760270250

อาคม ศักดาสาวิตร

อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์: 0760270395

ประยูร ศักดาสาวิตร

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 027453060

สีนวลน้อย ศักดาสาวิตร

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 027322757

สุชาดา ศักดาสาวิตร

อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์: 0760321374

พยุง เมืองศักดา

อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์: 029268710