ชนม์ จีนอ่อน

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์: 0-5502-8760-9