บัญชา พุกนวน

อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์: 0560216212-3

บัญชา บุญนวน

อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์: 0550411098

ชัยบัญชา นวนนุกูล

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 029454792

นวนละออ พุกชนะ

อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
โทรศัพท์: 0360332429

ศรีนวน พุกเถื่อน

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์: 0550215366

ธนาพร พุกนวน

อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์: 0560213093

เล็ก พุกนวน

อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์: 0560264125

มยุรี พุกนวน

อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์: 0560270156