นิตยา พลเสนา

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 029735414

นิตยา รังเสนา

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 029156624

นิตยา เสนากุล

จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์: 0530236679,0530278502

นิตยา เสนานาค

จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์: 0430831243

นิตยา เสนาไชย

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์: 0440372437

นิตยา เสนาธรรม

อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์: 0540452455

นิตยา สิทธิเสนา

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์: 0450315711

นิตยา อชิรเสนา

จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์: 0320337561

นิตยา เสนาคำ

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์: 0430340159

นิตยา จันทรเสนา

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 022342646