ชวนชื่น ไชยเอม

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์: 0-5502-4570-3