Thailand Web Stat

เลี้ยงเป็ดเทศทั้งกินไขและขายเนื้อ

|

โดย

เป็ดเทศเป็นเป็ดพื้นเมืองพันธุ์เนื้อที่เลี้ยงง่าย เติบโตเร็วสามารถใช้อาหารและวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ให้ผลตอบแทนในระยะเวลาอันสั้น สามารถจำหน่ายได้ง่าย ทั้งนี้เนื้อเป็ดชำแหละเป็นที่นิยมสำหรับผู้บริโภคในท้องถิ่นโดยทั่วไป จึงสามารถจำหน่ายได้ง่ายในตลาดท้องถิ่น สามารถเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมร่วมกับอาชีพอื่นๆ ได้ พันธ์เป็ดที่นิยมเลี้ยงและตลาดมีความต้องการได้แก่ พันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์บาร์บารี
 


วิธีเลี้ยงและการดูแล


- เป็ดเทศเป็นสัตว์ปีกที่โตเร็ว ตัวใหญ่ ฟักไข่ได้เองโดยธรรมชาติ และร้องเสียงไม่ดังจะต้องมีโรงเรือนที่ดีพอสมควรและควรมีพื้นที่ปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติอย่างเพียงพอ

- ควรเลี้ยงในพื้นที่ที่เป็นที่ดอน น้ำท่วมไม่ถึง การคมนาคมสะดวก

- ควรเลี้ยงในลักษณะเกษตรผสมผสานจำนวนที่เลี้ยงขึ้นกับความเหมาะสมพื้นที่ที่เลี้ยง แหล่งอาหาร และทุนสำรองของแต่ละบุคคล

- ต้องมีแหล่งวัตถุดิบที่เป็นอาหารสัตว์ที่มีราคาถูกในพื้นที่หรือมีวัสดุเหลือใช้จากระบบไร่นา เพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงเป็นเทศ

- ต้องมีการให้วัคซีนป้องกันโรคระบาดตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

- ต้องอยู่ใกล้หรือมีตลาดรองรับผลผลิตอย่างชัดเจน

- การเลี้ยงเป็ดเทศใช้วิธีระบบการเลี้ยงแบบกึ่งขังกิ่งปล่อย ควรเริ่มด้วยการซื้อพ่อพันธุ์มาเลี้ยง อัตราพ่อแม่พันธุ์ที่เหมาะสม ควรใช้พ่อพันธุ์ 1 ตัวต่อแม่พันธุ์ 5-7 ตัว

- อาหารสำหรับเลี้ยงเป็ดเทศใช้อาหารสำเร็จรูปหรือผสมอาหารใช้เองก็ได้แต่อาหารต้องมีโภชนะตามความต้องการของเป็ดในแต่ละระยะการเจริญเติบโต เสริมด้วยพืชอาหารหยาบเพื่อลดต้นทุนและควรมีการปล่อยเลี้ยงเพื่อให้เป็ดหาอาหารตามธรรมชาติเพิ่มเติม แม่เป็ดจะเริ่มให้ไข่เมื่ออายุ 24-28 สัปดาห์


 

- เป็ดเทศจะเริ่มไข่เมื่ออายุ 28 สัปดาห์ (7 เดือน) ช่วงนี้จึงต้องเอาใจใส่พ่อแม่พันธุ์ โดยเฉพาะการให้อาหาร วันหนึ่งควรให้อาหาร 2 ครั้ง เช้าและเย็น เพื่อให้เป็ดได้กินอาหรและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- การฟักไข่อาจปล่อยให้แม่เป็ดฟักตามธรรมชาติหรือแยกนำไข่มาฟักโดยใช้ตู้ฟัก ซึ่งจะทำให้ผลการฟักออกดีขึ้นแต่ผู้เลี้ยงต้องมีความชำนาญในการใช้ตู้ฟักโดยเฉลี่ยเป็ดเทศจะให้ลูกเป็ดได้ปีละ 3-4 รุ่น รุ่นละประมาณ 8-10 ตัว ในการเลี้ยงควรมีน้ำสะอาดและอาหารให้กินตลอดเวลา และหมั่นทำความสะอาดภาชนะใส่น้ำเป็นประจำ ควรดูแลสุขภาพและทำวัคซีนตามโปรแกรมที่กำหนดเพื่อให้การเลี้ยงดูประสบผลสำเร็จและได้ผลกำไรเต็มที่

- ผลผลิตของเป็ดเทศที่จำหน่ายสู่ตลาดอาจจำหน่ายได้ทั้งลูกเป็ดที่ฟักออกหรือเลี้ยงขุนจนเป็ดมีอายุ 70-90 วัน แล้ว ในปีหนึ่งๆ จะไข่ประมาณ 4-5 ชุด ชุดหนึ่ง 12-50 ฟอง เป็ดเทศสามารถไข่ได้ 2 ปี ให้ปริมาณได้ใกล้เคียงกับปีแรก แม่เป็ดชอบไข่ในที่มืดสงบ ไม่ชอบให้เป็ดตัวอื่นมารบกวนรังไข่ของมัน

ขอบคุณข้อมูลและภาพ dld.go.th, kasetporpeang.com, rakbankerd.com

ย้อนกลับ

เรื่องน่ารู้ ที่เกี่ยวข้อง