Thailand Web Stat

อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

|

โดย

อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศในประเทศไทยนั้นมีการผลิตหลายประเภท ได้แก่ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่นิยมใช้กันทั่วไป มีอยู่สองส่วน ส่วนคอนเดนซิ่งยูนิต (อุปกรณ์ควบคุมที่ตั้งอยู่ภายนอกห้อง) และส่วนแฟนคอยล์ยูนิต (ส่วนที่อยู่ภายในห้อง มีหน้าที่ทำความเย็น) เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ คอมเพรสเซอร์ และชิ้นส่วนอื่นๆ ในเครื่องปรับอากาศ ในส่วนเครื่องทำความเย็นนั้นมีการผลิต ตู้เย็น ตู้แช่แบบต่างๆ รวมทั้งห้องเย็น (สิ่งก่อสร้างสำหรับเก็บรักษาสินค้าโดยมีขบวนการควบคุมอุณหภูมิเพื่อป้องกันและรักษาคุณภาพของสินค้า)
 
ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นมีผลิตภัณฑ์หลัก คือเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน และตู้เย็นโดยผู้ประกอบการรายใหญ่ในประเทศไทย เป็นบริษัทผู้ผลิตชั้นนำจากต่างประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี และอเมริกา ที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย โดยผู้ประกอบการรายใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด บริษัท ซัมซุง (ประเทศไทย) จำกัด Panasonic Management (Thailand) Co.,Ltd. บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซันโย (ไทยแลนด์) จำกัด ส่วนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมประเภทนี้ที่เป็นคนไทยจำนวนมาก เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตที่รับจ้างผลิตตามคำสั่ง ผู้ผลิตชิ้นส่วนในเครื่องปรับอากาศ ผู้ผลิตตู้แช่แบบต่างๆ รวมทั้งบริษัทที่ออกแบบและติดตั้งห้องเย็นโดยเฉพาะ
 
ปัญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรม

1) การประกาศใช้ระเบียบ REACH ของสหภาพยุโรปส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าในการจดทะเบียน สารเคมี การปรับเปลี่ยนสารเคมีที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

2) การกำหนดค่าความดังของเสียงเครื่องปรับอากาศในสหภาพยุโรป ทำให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มขึ้นจากการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิต

3) การขาดแคลนวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น เช่น เหล็ก และพลาสติก ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ
 
ขณะเดียวกันการขยายตัวด้านการลงทุนและอุตสาหกรรมทำให้ประเทศไทยมีผู้ประกอบการ นักลงทุน หรือแรงงานเข้ามาทำงานมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวและมีความต้องการใช้เครื่องปรับอากาศมากขึ้นตามไปด้วย แม้ว่าตลาดของเครื่องปรับอากาศจะอยู่ในภาคที่อยู่อาศัยและภาคอุตสาหกรรม แต่อีกตลาดหนึ่งที่น่าสนใจและมียอดการใช้เครื่องปรับอากาศมากขึ้นเรื่อยๆ คือ ภาคเกษตรกรรม เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิในการเพาะปลูกหรือรักษาสมดุลในการเก็บรักษาผลผลิตค่อนข้างมาก เช่น การเพาะเห็ด หรือ ไซโลเก็บอาหารสัตว์ เป็นต้น

คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศจำเป็นต้องเติบโตควบคู่กับสิ่งแวดล้อม ล่าสุด มีการเปลี่ยนระบบน้ำยาทำความเย็นในเครื่องปรับอากาศให้ลดการทำลายชั้นบรรยากาศและเป็นอันตรายต่อผู้ใช้น้อยที่สุด ปัจจุบันเครื่องปรับอากาศในประเทศไทยใช้สารฟรีออน รหัส R410 เป็นหลัก นับเป็นสารตัวใหม่ที่เชื่อว่ามีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ก็ยังคงต้องวิจัยและพัฒนาต่อไป เพราะในภาพรวมแล้วฟรีออนยังคงเป็นสารที่ตกค้างในบรรยากาศ ขณะที่บางประเทศ เช่น ญี่ปุ่นและยุโรปมีการใช้สารฮาโลคาร์บอน แต่มีปัญหาเรื่องการติดไฟง่าย ส่วนสารโพรเพน แอมโมเนีย และ CO2 มีการใช้เป็นสารทำความเย็นเช่นกันโดยมีข้อดีข้อเสียต่างกันออกไป และต้องพิจารณาถึงความสามารถในการทำงานร่วมกับคอมเพรสเซอร์ด้วย

ขอบคุณข้อมูลและภาพ nstda.or.th, ฐานเศรษฐกิจ

ย้อนกลับ

เรื่องน่ารู้ ที่เกี่ยวข้อง