สืบสานประเพณีล้านนาแบบไทยวน

สืบสานประเพณีล้านนาแบบไทยวน

 | โดย  ลูกทุ่งพุงกลม เรียบเรียง

เดิมทีชาวไทยวนเป็นชาวแคว้นโยนกซึ่งสืบทอดมาเป็นอาณาจักรล้านนา ถูกกวาดต้อนไปยังดินแดนอื่นๆ สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จนปัจจุบันได้ก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยวน ที่ ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี บรรยากาศภายในร่มรื่นเย็นสบาย
 
หลักฐานด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวไทยวน ปรากฏเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดสมุหประดิษฐาราม อ.เสาไห้ แสดงถึงพิธีการทำบุญสลากภัต การแต่งกาย ชาวไทยวนในอดีตรวมถึงวิถีชีวิตชาวไทยวนที่สวยงามน่าชม และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ชัดเจน

ปัจจุบันชาวไทยวนในสระบุรี สืบเชื้อสายมากว่า 5 ชั่วคน มีการรวมกลุ่มเพื่อร่วมกันสานต่อวัฒนธรรมสู่รุ่นลูกหลาน นอกจากนั้นยังฟื้นฟูรักษาและเผยแพร่วัฒนธรรมชาวไทยวนให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น ก่อเกิดชุมชนไทยวนที่ทรงพลัง และมีเสน่ห์ดึงดูดใจให้ผู้คนในปัจจุบัน ได้มาสัมผัส และร่วมชื่นชมในความงดงามของศิลปวัฒนธรรมที่สวยงาม ที่แสดงออกโดยคนในชุมชนและเยาวชน มีกิจกรรมและสถานที่ที่สามารถเยี่ยมชมได้คือ

หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวนสระบุรี

ก่อตั้งโดยอาจารย์ทรงชัย วรรณกุล ในปี 2536 โดยมีกลุ่มชาวไทยวนในบริเวณใกล้เคียงรวมตัวกัน มุ่งเน้นด้านการศึกษา ประวัติความเป็นมาซึ่งสอดคล้องกับการสืบสาวเรื่องราวของคนไทยวนในสระบุรี การสานต่อวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีของชาวไทยวนให้คงอยู่ต่อไป และเพื่อเสริมสร้าง ความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มชาวไทยวนด้วยกัน


 
ชุมชนบ้านต้นตาล

ชุมชนที่มีการรวมตัวกันของชาวไทยวนอย่างเข้มแข็ง ได้รับรางวัล "อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ปี 2550" มีกลุ่มเยาวชนร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน และศูนย์ทอผ้าต้นตาล และโฮมเสตย์
 


ชุมชนบ้านดาวเรือง

การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี "งานประเพณียี่เป็งไทยวน" หรือการลอยกระทงแบบล้านนา ที่มีความสวยงาม ทั้งด้านศิลปะการตกแต่งสถานที่โดยใช้ตุง และวัสดุธรรมชาติ พร้อมกิจกรรมงานประเพณี แบบชาวล้านนา ในสถานที่สวยงาม มีลำน้ำ ต้นยางนา เป็นฉากประกอบที่ลงตัว การแสดง กิจกรรมบนเวทีกลางสายน้ำที่สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนทุกปี

 
ชุมชนบ้านป๊อกแป๊ก

การจัดเทศกาลสงกรานต์แบบชาวล้านนาที่ยังคงความนุ่มนวล สุภาพ ถ่ายทอดความสามัคคีของ ชุมชน และสังคมที่มีความเอื้ออารีระหว่างคนต่างวัย ต่างฐานะ และต่างอาชีพ ที่ชาวชุมชนป๊อกแป๊ก ประสงค์จะช่วยกันรักษาความสวยงามนี้ไว้สู่รุ่นลูกหลานต่อไป   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์วัฒนธรรมไทยวน  โทร. 036-39 1-100, 08-3012- 3133

ขอบคุณข้อมูลและภาพ www.saraburitourism.com, knuppgraphy.multiply.com

ค้นหาข้อมูลที่น่าสนใจ

หมวดหมู่ยอดนิยม