โรงเรียน สมาคมผู้ปกครองและครู ราชินี

หมวดหมู่ : สมาคม

ที่อยู่: 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม 10200
โทรศัพท์: 0-2223-7646
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:30